نکته هاي حياتي براي انتخاب PNG يا GIF ؟ صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

نکته هاي حياتي براي انتخاب PNG يا GIF ؟

نکته هاي حياتي براي انتخاب PNG يا GIF ؟

نکته هاي حياتي براي انتخاب PNG يا GIF ؟

نکته هاي حياتي براي انتخاب PNG يا GIF ؟
نکته هاي حياتي براي انتخاب PNG يا GIF ؟


در اين بحث ، نکته مهمي در مورد انتخاب و استفاده از دو فرمت گرافيکي روي وب جهت نمايش گرافيک هاي ساده ، نماها و لوگوها شرح داده خواهد شد :
•    GIF (مخفف Graphics Interchange Format) بعد از سال 1980 عرضه شد و همچنان بطور گسترده اي استفاده مي شود
•    PNG (مخففPortable Network Graphics) در سال 1995 عرضه شد ، در سال 1996 توسط W3C بجاي ساير فرمت هاي موجود در آن دوران توصيه شد و در اکثر مرورگرهاي سال 1998 تا به امروز بصورت گسترده اي اجرا مي شود.
اطلاعات بيشتر...