اصول استفاده صحيح از دستورات Heading صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

اصول استفاده صحيح از دستورات Heading

اصول استفاده صحيح از دستورات Heading

اصول استفاده صحيح از دستورات Heading

اصول استفاده صحيح از دستورات Heading
اصول استفاده صحيح از دستورات Heading


بسياري از طراحان وب سايت بر اين عقيده هستند که کسب کردن استانداردهاي طراحي وب سايت در استاندارد بودن کدهاي HTML است وValidate بودن کدهاي HTML به تنهايي نشان دهنده استاندارد بودن وب سايت طراحي شده توسط آنهاست . اما بايد بدانيد اين تازه اول راه است !?

همه طراحان وب سايت از اهميت تگهاي Heading در بهينه سازي وب سايت براي موتورهاي جستجو آشنا هستند اما آيا کاربرد اين تگها فقط در بهينه سازي وب سايت خلاصه شده است ؟ آيا از ابتدا اين تگها فقط براي بهينه سازي وب سايت طراحي شده اند ؟
مفهوم و اهميت استفاده از تگهاي Heading که شامل تگهاي h1,h2,h3,h4,h5,h6 مي شود و به ترتيب از درجه اهميت بيشتر به کمتر مي رسند چيزي فراتر از استفاده آنها فقط براي بهينه سازي وب سايت است .

هر صفحه از وب سايت ميتواند يک ساختار و چهارچوب فرضي بر اساس درجه اهميت مطالب داشته باشد که تگهاي Heading مي توانند در ايجاد اين ساختار در هر صفحه وب سايت نقش اصلي را داشته باشند . اهميت استفاده از تگهاي Heading بيشتر در صفحات ساخته شده بر اساس محتواي متني پر رنگ تر خواهد بود .

اطلاعات بيشتر...