آموزش تبديل template انگليسي به template فارسي صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

آموزش تبديل template انگليسي به template فارسي

آموزش تبديل template انگليسي به template فارسي

آموزش تبديل template انگليسي به template فارسي

آموزش تبديل template انگليسي به template فارسي
آموزش تبديل template انگليسي به template فارسي


روش تبديل استايل هاي آماده با زبان انگليسي و دايرکشن right to left  به زبان فارسي و دايرکشن left to right :

1.    يک فايل css را در Notepad يا Notepad++ يا visual Studio باز  کنيد و مراحل زير را بر روي آن انجام دهيد
2.    به قسمت Replace برويد و  جايگزيني هاي زير را انجام دهيد
3.    “*****” را با جاي تمامي “ltr” ها قرار دهيد.
4.    “ltr” را با جاي تمامي “rtl” ها قرار دهيد.
5.    “rtl” را به جاي تمامي “*****” ها قرار دهيد.
6.    “*****” را با جاي تمامي “left” ها قرار دهيد.
7.    “left” را با جاي تمامي “right” ها قرار دهيد.
8.    “right” را به جاي تمامي “*****” ها قرار دهيد.
اطلاعات بيشتر...