انواع آدرس پيوند براي تگ a (آدرس وابسته و آدرس مطلق) صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

انواع آدرس پيوند براي تگ a (آدرس وابسته و آدرس مطلق)

انواع آدرس پيوند براي تگ a (آدرس وابسته و آدرس مطلق)

انواع آدرس پيوند براي تگ a (آدرس وابسته و آدرس مطلق)

انواع آدرس پيوند براي تگ a (آدرس وابسته و آدرس مطلق)
انواع آدرس پيوند براي تگ a (آدرس وابسته و آدرس مطلق)


همانطور که در آموزش تگ a يا پيوند توضيح داده شد، اين تگ داراي خصوصيتي با عنوان href است که آدرس مقصد پيوند را تعيين کرده و مشخص مي‌کند، کاربر پس از کليک بر روي پيوند به کدام قسمت و يا چه صفحه‌اي هدايت خواهد شد.
آدرس مطلق آدرسي است که به آدرس صفحه‌اي که در آن هستيم وابسته نيست و آدرس وابسته به آدرسي گفته مي‌شود که به آدرس صفحه‌اي که در آن هستيم وابسته است.
براي درک بيشتر آدرس‌هاي وابسته و مطلق و همچنين تفاوت آنها فرض کنيد شما به عنوان طراح وب سايت در صفحه اصلي سايت گروه طراحان احسان وب با آدرس http://www.fpaserver.com هستيد و قصد داريد پيوندي از اين صفحه به آدرس http://www.fpaserver.com/test.html داشته باشيد. براي ايجاد اين پيوند مي‌توانيد به دو روش عمل کنيد:
اطلاعات بيشتر...