ارائه خدمات میزبانی روی سرور ایران صفحه اول سايت | مطالب ديگر | خبرهاي سايت | مطالب وبلاگ

ارائه خدمات میزبانی روی سرور ایران

ارائه خدمات میزبانی روی سرور ایران

ارائه خدمات میزبانی روی سرور ایران

ارائه خدمات میزبانی روی سرور ایران
ارائه خدمات میزبانی روی سرور ایران


سرور ایران هوا شد!

به دلیل درخواست های شما عزیزان برای ارائه میزبانی سایت ها بر روی سرور های مطمئن ایرانی، بر آن شدیم تا یک سرور ایرانی خوب را به لیست  خدمات و سرویس های میزبانی خود اضافه کنیم.

از این پس شما عزیزان می توانید نسبت به سفارش جدید یا انتقال به سرور ایران و تنها پرداخت مابین تفاوت سرور آلمان، به سرور جدید انتقال داده شوید.

قبلا از اینکه ما را میزبان خدمات خود قرار دادید سپاسگزاریم