نکاتي درباره طراحي وب سايت جهاني ( بين الملل )

موضوع مهم در مورد هر وب سايت يا صفحه وب ، توانايي آن در جلب توجهي است که  شامل هر مخاطب حاضر در تهران تا نيويورک مي شود.
تنها اينکه همه مردم دنيا بتوانند به وب سايت شما دسترسي داشته باشند به اين معني نيست که بتوانند منظور شما را متوجه شوند و اين مورد فقط به مسئله موانع زباني مربوط نمي شود. در مواردي حتي ديده مي شود که با اينکه شخص بازديد کننده با وب سايت همزبان است ، باز هم در درک منظور نويسنده مشکل دارد.

براي رفع چنين مشکلي بايد محدوده اي از جنبه هاي فرهنگي و علمي را در نظر بگيريد تا بتوانيد وب سايت خود را به نحوي طراحي کنيد که  براي هر فردي در دسترس و قابل فهم باشد.


ميزان خروج کاربران از وب سايت - bounce rate - را کاهش دهید

چگونه طراحي وب سايت استاندارد ميتواند مانع خروج کاربران از وب سايت شود و ميزان Bounce rate را کاهش دهد ؟
يک طراحي مناسب مي تواند ميزان خروج کاربران از وب سايت را کاهش داده و موجب افزايش فعاليت کاربران در وب سايت شود .ساختار استاندارد و مناسب با تکيه بر محتواي مناسب و کاربردي ميتوانيد ميزان خروج کاربران از وب سايت قبل از بازديد تنها يک صفحه را بگيريد و بازديد کننده را ترغيب به ديدن تمامي صفحات وب سايت نمايد .

در اين مقاله سعي خواهيم کرد تا با واژه Bounce rate آشنا شويم و تعدادي از دلايل خروج کاربران در اولين بازديد از وب سايت را بررسي نمائيم و همچنين راه کارهايي براي کاهش ميزان خروج کاربران از وب سايت – Bounce rate – ارائه کنيم .


سئو ، بهينه سازي تصاوير

يکي از ساده ترين روش ها براي بهبود محتواي يک صفحه استفاده از تصاوير است. چه عکس و چه تصوير و يا آيکون بيشتر صفحات وب داراي تصوير مي باشند. يا چند ترفند آن ها به رتبه سايت شما و گرفتن بازديد بيشتر به شما کمک خواهند کرد.
مشکل اساسي اينجاست که موتور هاي جستجو نمي توانند محتواي قرار گرفته شده در درون تصاوير را ببينند.
صبر کنيد، به من اجازه دهيد تا اين بيشتر توضيح دهم:
آن ها مي توانند تشخيص دهند که در صفحه شما يک تصوير وجود دارد حتي مي توانند اندازه طول و عرض آن را بدست بياورند اما به محتواي اساسي که در تصوير موجود است، دسترسي ندارد.
گوگل بهترين کار را با تصاوير که در صفحات وب مي بيند انجام مي دهد، البته با کمک شما!!برو به صفحه  1 2 3 4 5 6 7 8 9